Το έργο

Harbor Heritage Story Telling

Το έργο HSST στοχεύει στην ανάπτυξη µεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία επιτρέπουν σε επαγγελματίες του τουρισμού, σε δρώντες επαγγελματίες και σε εθελοντές που συμβάλλουν στις δραστηριότητες των λιμανιών για να αναδείξουν τον πλούτο της κληρονομιάς των λιμανιών αυτών, μίας κληρονομιάς η οποία παραμένει άγνωστη από τους επισκέπτες τους.

Μάθε περισσότερα

Στόχος του έργου


Προτεραιότητα του έργου HSST είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των εθελοντών οι οποίοι συμβάλλουν στη λιμενική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτυχθεί μια τουριστική και κοινωνική προσέγγιση, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της λιμενικής κληρονομιάς.

Μάθε περισσότερα

Συνεργάτες του έργου Harbor Heritage Story Telling

Bastia - Office de tourisme intercommunal


Petra Patrimonia Corsica


MCE


Procultura


IMTIIE


Medoro