Πλατφόρμα μάθησης

Καλωσήρθατε στην βιβλιοθήκη πόρων της διαδικτυακής εκπαίδευσης του έργου Harbor Heritage Story Telling! Το παρακάτω περιεχόμενο συνεισφέρει στην προώθηση της μεθοδολογίας του έργου και των επιτευγμάτων της μέσα από την διαδραστική μορφή της. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου HHST απευθύνεται σε όλους τους παράγοντες που δίνουν ζωή στην κληρονομιά και τον τουρισμό στις πόλεις-λιμάνια. Μέσα από πέντε μαθήματα, θα είστε σε θέση να αναπτύξετε τις απαραίτητες ικανότητες για την δημιουργία και εμψύχωση περιηγήσεων ανακαλύψεων στην κληρονομιά των λιμανιών και, συγκεκριμένα:

- Να εμπλέκετε όλους τους επαγγελματίες και πολίτες εθελοντές στην διαδικασία των Συμμετοχικών Εργαστηρίων για την Κληρονομιά.
- Να δημιουργήσετε νέα εργαλεία για την δημιουργία και εμψύχωση νέων βιώσιμων τουριστικών περιηγήσεων.
- Να παρέχετε μία πρωτότυπη πολιτιστική εμπειρία στους επισκέπτες, ενώ θα αυξάνετε την ελκυστικότητα αυτών των περιοχών καθώς και την διάρκεια παραμονής. Ο Πίνακας Προσόντων του έργου HHST παρουσιάζει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις οποίες αποσκοπεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα θέματα, θα βρείτε - Συνεντεύξεις ανθρώπων που εμπλέκονται στην διαδικασία του HHST - Λίγη θεωρία για την ενίσχυση των γνώσεών σας- Πρόσβαση σε συμπληρωματικούς πόρους για περισσότερη μελέτη- Δραστηριότητες και εργαλεία για περαιτέρω μελέτη προκειμένου να αποκτήσετε νέες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν στον σχεδιασμό νέων περιηγήσεων ανακαλύψεων βασιζόμενων σε συμμετοχικές και βιώσιμες προσεγγίσεις. Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος θα έχετε την δυνατότητα να αυτοαξιολογείτε τις γνώσεις σας!

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε την αρχική μας σελίδα

Ζητήστε τα διαπιστευτήριά σας

Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα και θέλετε να αποκτήσετε ένα αναγνωριστικό για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας :


Τα λέμε στην πλατφόρμα!

Για να έχω πρόσβαση σε