Projektni partneri Harbor Heritage Story Telling

HSST je međunarodna suradnja 6 partnera iz europskih zemalja koji predstavljaju organizacije specijalizirane za turizam, kulturu i obrazovanje.

OT Bastia

Francuska


Interkomunalni turistički ured Bastia obavlja više srodnih uslužnih djelatnosti za posjetitelje i lokalno stanovništvo, u uskoj suradnji sa lokalnom zajednicom i turističkim djelatnicima:
- Prima informacije i s njima upravlja
- Koordinira stručnjake i sve lokalne turističke dionike
- Promovira i unapređuje područja i destinacije
- Stavlja na tržište destinacije
- Razvija turistička događanja i poslovni turizam


www.bastia-tourisme.com

Petra Patrimonia Corsica

Francuska


Petra Patrimonia Corsica je zadruga osnovana 2013. kako bi promovirala i pomagala poduzetništvo i doprinijela teritorijalnoj koheziji. Ima podružnice kako u ´manje razvijenim´ Regijama (Korzika, Guadeloupe, Guyanne) tako i u Regijama označenim kao ´razvijenijim´(PACA). PPC je i obrazovni centar; on razvija inovacijske obrazovne materijale i osigurava široki obim poslovne podrške ljudima (također i nezaposlenima) koji žele oformiti gospodarsku aktivnost i žele istražiti mogućnosti vezane za održivi razvoj, kao i razviti tržišne sektore.

PPC j podijeljena na 4 glavna odjela:
* Maritima, čiji je cilj valorizacija, očuvanje i revitalizacija pomorske baštine, kao što je pomoći ribarima kako bi razvili komplementarne djelatnosti te pomoći i pratiti vlasnike pomorskih projekata (poduzetnike) u proširenju asortimana njihovih tradicionalnih aktivnosti, pogotovo ribolovnog turizma.
* Petrafolia, čiji cilj je poticati inovaciju u poljoprivrednom sektoru
* Petra Patrimonia, čiji je cilj valorizacija, očuvanje i revitalizacija baštine, krajolika i okoliša
* Petra Patrimonia Jeunesse, čiji je cilj omogućiti mladima uključenje u menadžment zadruga.www.petrapatrimonia-corse.com

MCE

Grčka


Mediteranski centar za okoliš u Grčkoj je neprofitna organizacija osnovana 1992. od strane francusko-grčkog tima, sa željom da promovira održivi razvoj i interkulturalnu suradnju zemalja Balkana i Mediterana.
Ciljevi ovog centra su:
- poticati održivi lokalni razvoj temeljen na prirodnoj i kulturnoj baštini koja se čuva i obogaćuje
- osviješćivati stanovništvo, posebno mlade, o potrebi čuvanja njihove baštine i okoliša
MCE djeluje kroz 3 glavna područja: održivi i alternativni turizam; inovativno neformalno obrazovanje; i unapređivanje prirodne i kulturne baštine. Nedavno je osnovao odjel koji potpomaže proizvode alternativnog turizma u grčkim ruralnim područjima.
Više od 20 godina MCE je koordinator ili partner u europskim projektima koji su uglavnom fokusirani na:
- Svijest javnosti, obrazovanje mladih i stručno obrazovanje
- Eko-građanstvo i osvješćivanje građana
- Pomoć lokalnim zajednicama kod strategija održivog razvojahttps://medcenv.org/

Procultura

Hrvatska


Prokultura - Split je civilna organizacija, članica europske ENCATC mreže iz Bruxelles-a. Bavi se kulturnim politikama: izradom projekata, opserviranjem / monitoringom, a nudi i teoretski i politički pristup.
Udruga potiče razvoj prakse i metoda kulturnih politika i daje savjete nadležnim tijelima na lokalnom i regionalnom nivou, sa ciljem jačanja njihove kooperacije. U tu svrhu Prokultura-Split je lansirala projekte pozivajući dionike i sve sektore (javni, civilni i privatni) da daju naglasak komunikaciji, leadership-u i partnerstvu svih uključenih radi postizanja uspješnih rezultata projekata.
Prokultura - Split ističe kulturu kao temelj društvenog i ekonomskog razvoja, posebno njenu ulogu u obrazovanju i turizmu. Naglasak je na učenju i istraživanju različitih jezika, kultura i kulturnih politika.Osnovni cilj je obrazovanje upravljačkog kadra, kao i onog tome pripadajućeg (javna uprava, političari, učitelji, osoblje muzeja, područja turizma, itd.), posebice u području javnih politika na svim razinama, uzimajući u obzir decentralizirani nacionalni kontekst, kao i pridruženje EU. Prokultura - Split nastoji unaprijediti znanstvene, stručne i kulturne odnose na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, što uključuje sve pripadajuće aspekte stvaralaštva i kulturnih vrijednosti, naročito kulturno i umjetničko obrazovanje, obrazovanje o baštini, naglašavajući značenje kulture turizma, razvoj međunarodne suradnje i obrazovanje stanovništva svih dobnih skupina i profila.

Medoro

Localisation


Medoro je konzorcij privatnih subjekata čija je misija promicanje društvene kohezije, održivog lokalnog razvoja, međunarodna suradnja i iznad svega osposobljavanje mladih ljudi putem obrazovanja, usavršavanja i samo-zapošljavanja. U svojoj 15-godišnjoj aktivnosti, Medoro je promovirao i vodio, direktno ili u partnerstvu sa javnim i privatnim subjektima, brojne projekte obrazovanja, teritorijalnog razvoja i transnacionalne suradnje, temeljenim posebice na jačanju lokalne, ambijentalne i kulturne baštine.

IMTIIE


Institut za studij regionalne povijesti i povijesti poslovanja - na engleskom - (ISRHHE) je neprofitna organizacija osnovana 1998. od strane grupe povjesničara, ekonomista, antropologa i društvenih znanstvenika. Cil instituta je aktivno promicati istraživanje regionalne povijesti i povijesti poslovanja u Grčkoj. Kako bi postigao taj cilj, institut je tijekom 21 godine proveo mnoge aktivnosti, naročito u području izdavaštva, organizirao događanja, konferencije i povijesne šetnje. Neki podciljevi Instituta vezani su za aktivno traženje društvene razmjene sa dionicima. Područja povijesti regije i poduzetništva uglavnom su nepoznata javnosti i nemaju doticaj sa društvom. Stoga Institut nastoji uspostaviti interakciju sa dionicima u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju.Jedan od značajnih aspekata aktivnosti Instituta su obrazovne šetnje i posjete vezane za lokalnu povijest, kako bi građane upoznali sa njihovim okolišem i njegovom poviješću.
Grupe variraju od studenata do lokalnih povjesničara do građana svih dobi. Nadalje, kroz različita djelovanja, Institut nastoji stvoriti potrebne poticaje za zaštitu arhivskih izvora i promišljanja vezana za lokalnu povijest.