Rezultati projekta Harbor Heritage Story Telling

Projekt će omogućiti da se proizvedu 4 referentna alata za valorizaciju baštine lučkih gradova:


Metodološki vodič za su-kreaciju ruta za otkrivanje lučke baštine

cilj ovog vodiča je da osigura okvir za program obrazovnih kurseva i novih istraživačkih ruta baziranim na novim vještinama koje su projektom razvijene. Ovaj participativni postupak baziran je na radionicama suostvarenim uz pomoć građana i lokalne participativne animacije, podržan posebice od strane turističkih vodiča, turističkih ureda ili drugog lokalnog subjekta uključenog u turistički razvoj teritorija.


Otkrijte vodič

Veza na koju se može kliknuti

Harbor Heritage Story Telling" obrazovna referenca:

ova produkcija ima za cilj identificirati potrebne vještine za ustanovljenje novog procesa usvajanja / turističkog razvoja lučke baštine, i razviti module obuke povezane uz te vještine.Otkrijte okvir kompetencija

Veza na koju se može kliknuti

Resursni centar i online mjesto učenja "Harbor Heritage Story Telling":

ovo mjesto doprinosi promociji projekta i njegovim rezultatima u interaktivnom obliku; ono ističe obrazovni sadržaj namijenjen edukatorima u turizmu, turističkim vodičima i građanskim udruženjima usmjerenim na valorizaciju baštine, uz pripadajuće djelatnosti i vodiče sa svakim od razvijenih sadržaja; ono kapitalizira europska iskustva u smislu razvoja baštine i kulturnog građanstva, u mogućnosti je ustrojiti referentnu praksu i dodatna tumačenja za učenike.Vidimo se na platformi!

Accéder


Otkrijte HHST put učenja

Pristupiti
Katalog 4 turističke istraživačke rute "Harbor Heritage Story Telling"

koji će rezultirati iz implementacije pilot ljestvice konzultacijskih metoda (Radioničke metode baštine - APP) i obrazovnih alata temeljenim na ciljanoj publici lokalnih aktera u 4 partnerska grada, biti će direktna ilustracija ciljanog participativnog pristupa. Ovaj katalog prikazuje i detaljno objašnjava predložene rute i identificira doprinos novih ljudskih resursa obučenih unutar okvira HSST metodologije. On se interaktivno razvijao u resursnom centru, sa audio i video svjedočanstvima "HSST" "govornika formiranih i uronjenih u ovaj projekt.Otkrijte katalog

Veza na koju se može kliknuti