Projekt Harbor Heritage Story Telling

Cilj HSSTprojekta je razviti tehnike i alate koji će omogućiti turističkim djelatnicima, profesionalnim sudionicima i volonterima koji sudjeluju u lučkim aktivnostima, istaknuti bogatstvo lučke baštine, još uvijek nepoznatu posjetiteljima.

To će valorizirati povijest i urbanu kulturu pomorske baštine, s ciljem da se ona dugotrajno sačuva.Stoga HSST želi istaknuti pitanja s kojima se danas turistički radnici u lučkim područjima suočavaju, kao što je nedostatak alata potrebnih kako bi ta područja postala atraktivna posjetiteljima, kao i nedostatak tehnika i odgovarajućih alata da bi se osigurala dugotrajna zaštita i valorizacija baštine.

Cijeli projekt je podijeljen u 4 intelektualna outputa, 1 aktivnost učenja, 4 multiplicirana događanja, kao i transverzalne aktivnosti (menadžment, diseminaciju, ocjenu kvalitete).

Ciljana publika

Izravno:

Profesionalni i dobrovoljni dionici koji pridonose lučkoj djelatnosti:
• Poduzetnici
• Ribari
• Trgovci
• Turistički uredi i vodiči
• Udruženja za unapređenje baštine
• Stanovnici

Ciljevi

Apsolutni prioritet HSST-a je razviti društvene i baštinske vještine profesionalaca i volontera koji sudjeluju u lučkoj aktivnosti, s ciljem valoriziranja lučke baštine.


Kako bi se postigli ovi izazovi, HSST ima za cilj ustanoviti:
• participativnu metodu za usvajanje i turistički razvoj ove "skrivene" baštine;
• obrazovni okvir za dionike baziran na jačanju znanja o baštini, baštinskoj interpretaciji, razvijanje komunikacijskih i posredničkih tehnika primjenjivih na lučku baštinu;
• online obrazovni alat, čiji će se obrazovni postupci stalno obnavljati;
• primjena ovih metoda i obrazovni sadržaj putem stvaranja 4 kulturno-turistička itinerara, s ciljem otkrivanja lučke baštine u 4 partnerska grada.

Otkrijte newsletter projekta

BILTEN 1