Projekt Harbor Heritage Story Telling

Cilj HSSTprojekta je razviti tehnike i alate koji će omogućiti turističkim djelatnicima, profesionalnim sudionicima i volonterima koji sudjeluju u lučkim aktivnostima, istaknuti bogatstvo lučke baštine, još uvijek nepoznatu posjetiteljima.

Το έργο HSST σκοπεύει επομένως να θέσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες του τουρισμού σε λιμενικές περιοχές όπως η έλλειψη των απαραίτητων εργαλείων για να καταστήσουν αυτές τις περιοχές ελκυστικές στους επισκέπτες καθώς και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και ενίσχυση της κληρονομιάς τους.

Το σύνολο του έργου χωρίζεται σε 4 παραδοτέα, 1 εκπαιδευτικό εργαστήριο, 4 ημερίδες καθώς και εγκάρσιες δραστηριότητες (διαχείριση, διάδοση, διασφάλιση ποιότητας).

Ciljana publika

Izravno:

Profesionalni i dobrovoljni dionici koji pridonose lučkoj djelatnosti:
• Poduzetnici
• Ribari
• Trgovci
• Turistički uredi i vodiči
• Udruženja za unapređenje baštine
• Stanovnici

Ciljevi

Apsolutni prioritet HSST-a je razviti društvene i baštinske vještine profesionalaca i volontera koji sudjeluju u lučkoj aktivnosti, s ciljem valoriziranja lučke baštine.


Kako bi se postigli ovi izazovi, HSST ima za cilj ustanoviti:
• participativnu metodu za usvajanje i turistički razvoj ove "skrivene" baštine;
• obrazovni okvir za dionike baziran na jačanju znanja o baštini, baštinskoj interpretaciji, razvijanje komunikacijskih i posredničkih tehnika primjenjivih na lučku baštinu;
• online obrazovni alat, čiji će se obrazovni postupci stalno obnavljati;
• primjena ovih metoda i obrazovni sadržaj putem stvaranja 4 kulturno-turistička itinerara, s ciljem otkrivanja lučke baštine u 4 partnerska grada.

Otkrijte newsletter projekta

Bilten 1

HHST NL1-CRO
preuzimanje datoteka